Αριθμός στοιχείων:5
Μήκος:20.4cm Ανοιχτή 90cm
Διάμετρος οπής:5mm

Βάρος 0.03 kg