Παραλαβή 10/08/2023 – Smart TV Remote, Μπαταρίες Μολύβδου